ที่มาของโครงการ ส่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการ สู้ภัย โควิด-19


     เป็นโครงการ CSR เต็มรูปแบบ โดย บริษัท เม๊กกาซี จำกัด ได้ทำการพัฒนา Marketplace สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 สามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายบน Platform Online ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

     Platform ที่จัดทำขึ้นนี้ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การดึงดูดให้ผู้ซื้อร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ผ่านทาง Online viral strategy เพื่อให้เกิดการระดม ความช่วยเหลือผ่านการซื้อสินค้าออนไลน์ บน Platform ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการสามารถติดต่อกันได้โดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

     กระบวนการซื้อ ขาย Online ที่ทำขึ้นบน Platform นี้สามารถตรวจสอบได้ และออกแบบพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการซื้อ ขาย + ส่งกำลังใจ และแชร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์วิกฤติครั้งนี้

     ผู้ประกอบการ สามารถประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง ที่สะดวก เช่น Facebook / IG / เบอร์ติดต่อ / ที่อยู่ / Line Account และ Line Official Account ร้านค้าหากมีผู้ซื้อ สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรง ภายใต้ Concept “ช็อป – แชร์ - ช่วย”