เครื่องสำอาง Organic ดีกว่าเครื่องสำอางทั่วไปยังไง


เครื่องสำอาง Organic ดีกว่าเครื่องสำอางทั่วไปยังไง
ผิวคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย มีผลวิจัยพบว่าผิวสามารถดูดซึมสารต่างๆ ได้มากถึง 60 % ดังนั้นสกินแคร์ที่เราเลือกใช้ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้
หลายคนมักพูดอยู่บ่อยๆ ว่า เลือกสกินแคร์ผิด ชีวิตเปลี่ยน

Cosmetics
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากน้ำ น้ำมันเป็นองค์ประกอบหลัก
- ผลิตจากพืช ผัก ผลไม้ แต่ไม่ได้การันตีมาตรฐานออร์แกนิค
- มีสารสกัดที่ให้ความหอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้
- มีการใช้สีปิโตรเคมีต่าง ๆ รวมถึงสารปรอทในบางตัว

Organic Cosmetics
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ
- ทุกขั้นตอนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมและข้อกำหนดตามมาตรฐาน
- แหล่งเพาะปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์
- ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานออร์แกนิคทั่วโลก
- มีตรารับรองมาตรฐานออร์แกนิค ประทับบนฉลากสินค้า
- ไม่มีส่วนประกอบของน้ำหอมสังเคราะห์
- ไม่มีการใช้สี ปิโตรเคมีต่าง ๆ4 ระดับของการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
1. Organic Certified 100%
- มีตราประทับออร์แกนิคของ USDA หรือ ECOCERT
- ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากออร์แกนิค 100 %
2. Organic Certified
- มีตราประทับออร์แกนิคของ USDA หรือ ECOCERT
- ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากออร์แกนิค 95 – 99.99 %
- ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง 1 – 5 %
3. Made with Organic Ingredients
- ส่วนประกอบทั้งหมดมาจากออร์แกนิค 70 – 94.99 %
- ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง 5 - 30 %
- ใช้ตราประทับ ECOCERT แต่ไม่สามารถใช้ตราประทับ USDA ได้
4. Specific Organic Ingredients
- มีส่วนประกอบที่มาจากออร์แกนิคแบบเฉพาะและน้อยกว่า 70 %
- ใช้ตราประทับ ECOCERT แต่ไม่สามารถใช้ตราประทับ USDA ได้