| คำถามที่พบบ่อย


ผู้ซื้อ
ผู้ประกอบการ
ถาม : จะสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร?

ตอบ : ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อได้จาก https://thaistore.jertam.com/product


1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ
2. ทำการเลือกสินค้า
3. กด Check Out เพื่อสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบช่องทางการชำระเงิน
4. เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินพร้อม Upload Slip เรียบร้อยแล้วจะได้รับ Thank You Card
ถาม : มีขั้นตอนการชำระเงินอย่างไร

ตอบ : ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่ผู้ขายเป็นผู้กำหนด หรือตามความสะดวกที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำการตกลงกันไว้

ถาม : ช่องทางการส่งสินค้ามีอะไรบ้าง?

ตอบ : ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่ผู้ขายเป็นผู้กำหนด หรือตามความสะดวกที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำการตกลงกันไว้

ถาม : หากต้องการเปลี่ยน-คืนสินค้า ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้านั้นๆ

ถาม : หากต้องการทราบถึงเรทราคาขนส่งสินค้าของ Best Express สามารถดูรายละเอียดได้จากช่องทางใด?

ตอบ : สามารถดูรายละเอียดได้จาก https://thaistore.jertam.com/bestexpressfee

ถาม : หากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ ของการให้บริการขนส่งสินค้าของ Best Express สามารถดูรายละเอียดได้จากช่องทางใด?

ตอบ : สามารถดูรายละเอียดได้จาก https://www.best-inc.co.th