บจก.ลิ้มกวงเว้ง

limkuangweng@hotmail.com

ท่าผา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110


หมี่เตี๊ยว ตราหงษ์-มังกร หมี่เตี๊ยวหรือหมี่ซั่วบ้านโป่ง เส้นเหนียวนุ่มหอม "เค็มน้อย" โอทอประดับ5ดาว สินค้าราชบุรีพรีเมียม ได้มาตรฐาน อย. GMP ฮาลาล
ติดต่อสอบถาม