ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

bangsdej.greenotop@gmail.com

บางเสด็จ อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130


วิวัฒนาการของตุ๊กตาชาววังแบบโบราณ นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านบางเสด็จ และการที่จะ ทำให้ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นที่รู้จักนั้นด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ติดต่อสอบถาม