ปลาสวยงามบ้านโป่งราชบุรี

varit.n@hotmail.com

ปากแรต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110


ประชาฟาร์ม ปลาสวยงามบ้านโป่งราชบุรี

เริ่มก่อสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามขึ้นเมื่อปี พศ. 2555 และทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการในนาม ปลาสวยงาม บ้านโป่ง ราชบุรี และเว็บไซต์ www.banpongfishfarm.com เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

ฟาร์มของเราเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาทองคัดเกรด และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 100 % โดยไม่มีหน้าร้านขายปลีก ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง

จุดเริ่มต้นของประชาฟาร์ม เกิดขึ้นจากพวกเราอยากช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น เหมาะสมกับการลงมือเพาะเลี้ยง พัฒนา และดูแลเอาใจใส่อย่างดี จนได้ปลาที่สวยงามมีคุณภาพ ด้วยการจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ปลาสวย ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่เกษตรกรบอกว่าทำไม่ได้ เราจึงทำให้พวกเขาดูจนสำเร็จและเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในการทำธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์ให้เกษตรกรเหล่านั้น

ลูกค้าสามารถเลือกติดตามพวกเราได้ตาม Social Media ต่างๆ
Website : http://www.banpongfishfarm.com/
Facebook Page : https://www.facebook.com/banpongfishfarm
Twitter : https://twitter.com/banpongfishfarm
Instagram : http://instagram.com/banpongfishfarm
LineOA : @banpongfishfarm
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCK2F-0Fn_7zy5sTks8Cw76Q

หมายเลขโทรศัพท์ : +668 9896 0106 +668 1948 8537
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00
ติดต่อสอบถาม

สินค้า 8 รายการ

ดูเพิ่ม
thai store ส่งกำลังใจสู้ภัย Covid-19 - ปลาทอง สิงห์ดำ
฿300

ราชบุรี

thai store ส่งกำลังใจสู้ภัย Covid-19 - ปลาทอง ออลันดา
฿1,500

ราชบุรี

thai store ส่งกำลังใจสู้ภัย Covid-19 - ปลาทอง ออลันดา
฿1,000

ราชบุรี