เกษตรกรปลูกมันญี่ปุ่น๙ตามรอยพ่อ

chaiya31012@gmail.com

จอมบึง อ.จอมบึง ราชบุรี 70150


โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ คือ แนวความคิด ทางรอดของเกษตรกร อ.จอมบึง จ. ราชบุรี นำมาใช้อย่างเห็นผล เปลี่ยนจาก ปลูกมันสำปะหลัง เป็นแปลงมันญี่ปุ่น ราคาดี มันญี่ปุ่น คือ อาหารจากพ่อ ที่ได้พระราชทาน ให้พสกนิกรชาวไทย นอกจากจะขายเป็นผลผลิต สดแล้ว ยังมีการแปรรูปเป็นสินค้า ชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ข้าวเกรียบฟักทอง ฯลฯ เพื่อลดความผันผวนของราคา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตอีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มจึงมีชื่อว่า “กลุ่มเกษตรกรปลูกมันญี่ปุ่น ๙ ตามรอยพ่อ “ ซึ่งได้พระราชทานความรู้และแนวทางการปลูกมันญี่ปุ่น อย่างยั่งยืน 
ติดต่อสอบถาม