บ้านสวนชามา ณ ห้วยเขย่ง

kumnate@hotmail.com

ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180


ผลไม้เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง มะไฟ มะนาว มะพร้าว กล้วย มะม่วง สวนเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี
ติดต่อสอบถาม

สินค้า 0 รายการ

ดูเพิ่ม