ประโยชน์ฟาร์ม

noochanart_h@hotmail.com

บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110


  • จำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ 
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
  • ข้าวกล้องหอมมะลิ 
  • ข้าวกล้องสามเกลอ 
  • ข้าวกล้องมะลิแดง 
  • ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ
  • ข้าวกล้อง สังข์หยด
   
            รับทำของรับไหว้ ของชำร่วยจากข้าวปลอดสารพิษ


ติดต่อสอบถาม

สินค้า 4 รายการ

ดูเพิ่ม
thai store ส่งกำลังใจสู้ภัย Covid-19 - ข้าวกล้อง กข 43
฿55

ราชบุรี